Foreningens navn er Landsforeningen SKANDIA, International Samlerforening. Foreningen blev stiftet i 1943 i Århus, af en række samlere for, at lette kontakten indbyrdes.

I dag har den ca. 130 medlemmer fordelt over hele landet, samt nogle få samlere fra Norge og Grønland.

Som medlem modtager du foreningens blad “Hobbies for samlere” 4 gange årligt. Du får også en medlemsliste og kan på den måde kontakte andre samlere, som samler på det samme som dig.

I foreningen har vi har bl.a. auktioner i vores blad og på vores byttestævner. Du vil blive informeret om vores byttestævner + almindelige information.

Hvis du ved, at have besøgt vores hjemmeside eller på anden måde haft kontakt til foreningen, skulle have fået lyst til, at melde dig ind i foreningen, kan du gøre ved enten, at udfylde en indmeldingsblanket og sende den pr mail, eller ved, at udfylde indmeldingsblanket og sende den med posten til vores kasserer.

Efter at du er indmeldt i foreningen, vil du blive kontaktet af foreningens kasserer, hvor vi vil oplyse dig om kontingentet for perioden frem til næste gang, der skal betales års kontingent. Beløbet indsættes på foreningens konto i Danske Bank, eller der kan også afregnes kontant, på en af foreningens byttemøder. – Når kontingentet er betalt vil du modtage et velkomstbrev.

Vedrørende samleremner på indmeldelseblanketten, skriv hvad du samler på, men du kan også inspiration til hvad du skal skrive, ved at se på: Foreningens medlemmer samler på her på siden.

Kontingent:
Kontingent for 1 år200,00 kr.
Familie kontingent for 1 år260,00 kr.
Junior kontingent for 1 år100,00 kr.